Skip to content

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

בית חולים ציבורי צומח בעידן של רפואה עתירת חדשנות ומצוינות אנושית

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) הוא בית החולים הממשלתי הרביעי בגודלו בארץ. המרכז מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סקלר באוניברסיטת תל אביב ומשרת אוכלוסייה של 1,000,000 איש באזור המרכז והשפלה. המרכז מציע רפואה מודרנית, מתקדמת ומובילה המבוססת על הון אנושי מקצועי ומיומן ועל טכנולוגיה רפואית מהטובות בעולם. בד בבד חורט על דגלו את המעורבות החברתית למען הקהילה: במסגרת בית החולים פועל בית ספר אסיף בעיקר לילדים פגועי שיתוק מוחין, בית החולים יוזם קורסים קרוא וכתוב לעובדיו שזקוקים לכך וכנסים להעלאת מודעות בנושאים בריאותיים שונים למען התושבים בסביבת בית החולים.

בעקבות החלטות ממשלה, הקצאת משאבים (עוד 160 דונם) וגדילה דמוגרפית מסיבית בסביבת בית החולים (ממיליון אנשים למיליון וחצי) נערך המרכז הרפואי בימים אלה לקראת האתגר של הפיכתו תוך עשר שנים לבית החולים הגדול בישראל.

Image Description

אגודת הידידים של שמיר – איך אפשר לעזור?

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לאגודת הידידים ולהיות חלק ממעגל המנהיגות הפילנתרופית של המרכז הרפואי שמיר.

אגודת הידידים מסייעת לבית החולים באמצעות גיוס תמיכה ציבורית ותרומות מהארץ ומהעולם. אלו משמשים לרכישת מכשור רפואי מציל חיים, השקעה בפיתוח והכשרת הצוותים הרפואיים, הרחבת והקמת חדרי ניתוח וחדרי טיפול, והקמת מבנים חדשים על פי תכנית האב המאושרת לפיתוחו של בית החולים.

היום, יותר מתמיד, על רקע הפיכתו של בית החולים לגדול בישראל, זקוק המרכז הרפואי הצומח לידידים וידידות שיתמכו בפיתוח והגדלת התשתיות ובקידום ההון האנושי המצוין של בית החולים.

אגודת ידידי המרכז הרפואי שמיר (ע.ר. 580020683) מוכרת כמוסד ציבורי על ידי מס הכנסה ומאושרת לצרכי תרומות מיוחדות או גדולות לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה.

Video thumbnail

ועדת ביקורת:

  • רו"ח יהודה אורבך, יו"ר
  • רו"ח עו"ד ליאת נויבירט, חברה
  • רון שגיא, חבר

יועץ משפטי: עו"ד חיים ארון

רו"ח מבקרים: משרד סומך חייקין

ביקורת פנים: רו"ח שרית ברמן שפירא

צור קשר

אפשרויות נגישות

גודל גופן

ניגודיות